ห้องเรียนแนวใหม่
s 7528620

New Normal Online Class

เริ่มแล้ว! คลาสเรียน DDI รุ่นแรก
การเรียนแบบ New Normal บรรยากาศการเรียนแบบออนไลน์ ที่อบอุ่นและสนุกสนาน จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของกิจการดังจากทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว DDI หลักสูตรบริหารแห่งยุคดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุด

DDI Online Learning

โอกาสสุดพิเศษของ DDI ได้เรียนกับผู้มีประสบการณ์ตัวจริง เสียงจริง! โดย คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท Data Research Manager, WISESIGHT (THAILAND) CO.,LTD วิทยากรพิเศษที่จะมาบรรยายในหัวข้อ “Techniques &Tools for Data Analysis”

เราจะทำอย่างไรในสภาวะที่องค์กรธุรกิจปัจจุบันมีข้อมูลลูกค้าอยู่มหาศาลในมือ จะดีกว่าไหมถ้าองค์กรธุรกิจเหล่านั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย

ห้องเรียนแนวใหม่
s 7528625