ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร DDI ชั้นปีที่สอง (Team Athena) ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ซึ่งจัดโดยธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ Stanford Thailand Research Consortium ภายใต้โครงการนี้ผู้เข้าร่วมจะได้โอกาสในการเรียนรู้ในหัวข้อ “Tech Innovation and Entreprenuership” จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และจะได้รับคำแนะนำด้านกลยุทธ์และไอเดียทางด้านธุรกิจจาก mentor มากประสบการณ์ จากหลากหลายธุรกิจ ทางหลักสูตร DDI ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในเส้นทางสู่การเป็น startup ในอนาคต

Recommended Posts