นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตร DDI ได้เข้าพบ ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อรับฟังโอวาทและแสดงความยินดีกับเหล่าทีมนักศึกษาหลักสูตร DDI ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันและประสบความสำเร็จในการแข่งขันไอเดียธุรกิจ Startup ต่างๆ

✅ HealthTechX incubation program (จัดโดย สสส.) โดยมี นักศึกษาจากหลักสูตร DDI จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัล ทีมละ 500,000 บาท
✅ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 (จัดโดย K Bank และ Stanford Thailand Research Consortium) โดยมีนักศึกษาหลักสูตร DDI จำนวน 1 ทีม ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้
✅ Tourism Data Hackathon 2022 (Thailand Travelution 2022 จัดโดย ททท. และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) โดยมีนักศึกษาหลักสูตร DDI จำนวน 2 ทีมได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการนี้

เรียนสนุก ลงมือทำจริง เริ่มต้นสร้างธุรกิจในแบบของตัวเองที่ ABAC

Recommended Posts