ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา DDI รุ่นที่ 1 ทั้ง 23 ทีม ที่ได้เข้าร่วม Bootcamp และได้รับเงินลงทุน(Seed Funding) ในการทดลองทำธุรกิจจริงจำนวนกว่า 1,000,000 บาท (DDI’s Sandbox Model)

ประเภทธุรกิจของนักศึกษาที่นำเสนอ รวมไปถึง เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ เทคโนโลยีทางด้านอาหาร เทคโนโลยีทางด้านการเงิน และอื่นๆ

Recommended Posts