Skip to content

OPEN HOUSE

AU Open House 2022

ภาพบรรยากาศงาน AU Open House 2022 สัมผัสกับการเรียนที่ให้อิสระมากกว่าที่เคย เรียนสนุก ลงมือทำจริง Go to ธุรกิจใหม่ยุคดิจิทัล
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง True Lab มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

DDI Online Open House Batch 2

ภาพบรรยากาศงาน AU Online Open House เปิดบ้าน 3 หลักสูตรใหม่

สำหรับวัยรุ่นยุคนี้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอนาคต พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทันเทรนด์ สู่การทำงานในอนาคต วันเสาร์ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้อง True Lab ตึก VMC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

IME หลักสูตรนิเทศสมัยใหม่ พร้อมต่อยอดธุรกิจแห่งโลกอนาคต! DUET หลักสูตรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคนี้ จับคู่ 10 หลักสูตรจาก 5 คณะ DDI หลักสูตรบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล เป็นเจ้าของธุรกิจ Startup ตั้งแต่เรียน

DDI Online Open House Batch 1

DDI Open House Batch 1