ภาควิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษากว่า 93 คน เข้าร่วม DDI BOOTCAMP ค่ายที่นักศึกษาทุกคนจะได้ลงมือออกแบบนวัตกรรมในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ตนสนใจ โดยนักศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อยอดธุรกิจ ที่สำคัญนักศึกษายังมีทีม Mentors ที่คอยให้คำปรึกษาและร่วมลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน โดย DDI BOOTCAMP นี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนแสดงความสามารถในการนำเสนอแผนงานเพื่อนำเงิน seeding fund จากการ pitching ไปเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นจริงๆ ด้วย จะเห็นได้ว่าค่าย DDI BOOTCAMP นั้น ไม่ใช่แคมป์สัมมนาทั่วไป แต่เป็นค่ายที่ส่งเสริมว่าที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ไฟแรง ให้ได้ขายไอเดีย แสดงศักยภาพของตนเองเพื่อนำเงินสนับสนุนไปเริ่มทำ start up ต่อไป

ค่าย DDI BOOTCAMP จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่โรงแรม Holiday Inn พัทยา โดยในวันแรกได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ มากล่าวเปิดงาน ภายในงานขับคลั่งไปด้วยคณาจารย์และ mentors ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ นอกจากนักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์จากกูรูเพื่อไปต่อยอดแนวคิดแผนธุรกิจของตนเองแล้ว ยังได้ใช้เวลาในการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อขอรับเงินสนับสนุน Seeding fund จากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญในวงการธุรกิจ Start up ในประเทศไทยอีกด้วย

หมายเหตุ Seeding fund คือเงินสนับสนุนการทำ start up ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้นักศึกษา DDI เพื่อนำไปลงมือทำธุรกิจ

Recommended Posts