Skip to content

ติดต่อเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีความยินดีขอเชิญชวนผู้สนใจ ฟังหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชม โดยทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างเป็นกันเอง และนำท่านพบปะพูดคุยกับอาจารย์ประจำวิชา สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยาเขตหัวหมาก

592/3 ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

02-719-1919

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

88 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.26 ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

02-723-2323

oh1 - ABAC DDI Business Administrator

ลงทะเบียนเยี่ยมชม