Skip to content

AU Spark

AU SPARK

AU Spark คือ แอปพลิเคชั่น ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ในการเช็คตารางเรียน ตารางสอบ ลงทะเบียนเรียน เช็คชื่อเข้าเรียน นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ชำระค่าเล่าเรียนผ่านระบบ E-Payment รวมถึงรับข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ IOS

AU Spark Guardian

ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลนักคึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็น ผลการเรียน ตารางเรียน รวมถึงวิชาที่เปิดสอนและปฏิทินการศึกษา