Skip to content

申请流程

入学日历

其他设计与数字创新专业学生的申请         从现在到2022年9月27号(申请人有权获得带苹果签字笔iPad Air5)

 

英语考试日期                待通知

面试日                    待通知

结果公告                   待通知

教学开始 (2/2022)             2022年11月14号