Skip to content

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้จนถึง เดือนตุลาคม 2564

พร้อมรับทุนการศึกษา 50,000 บาท และ iPad จำนวน 1 เครื่อง 

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 2/2564

เดือน พฤศจิกายน 2564