Skip to content

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

(พร้อมรับ iPad Air4 +Apple Pencil)

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลสอบ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565