Skip to content

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565

(พร้อมรับ iPad 1 เครื่อง) 

สอบสัมภาษณ์

จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ประกาศผลสอบ

จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565