53

ทีม Care U นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดนานาชาติ PRU Fintegrate 2021: Open Innovation Challenge 1: Nutrition ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับบุคคลทั่วไป และทีม Care U เป็นทีมนักศึกษาเพียงทีมเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลสูงสุดจากการแข่งขันในหมวด Open Innovation Challenge 1: Nutrition โดยทีม Care U ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตร DDI มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวน 3 คน ได้แก่ ไอซ์ เจม พี ร่วมมือกับ โอ๊ค จาก SCII, Chulalongkorn School of Integrated Innovation
ไอซ์ เจม และ พี เป็นนักศึกษารุ่น 1 ของหลักสูตร DDI—Design and Digital Innovation: การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการในอนาคต ให้อิสระนักศึกษาในการเรียนอย่างเต็มที่ เน้นการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจยุคดิจิทัล เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นลงมือปฏิบัติจริง พร้อมคำแนะนำจาก โค้ช และกูรูแถวหน้าของเมืองไทย

ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคนี้ ทีม Care U ได้รับการปูพื้นฐานเรื่อง Startup จากวิชา Tech Startup ที่ได้ ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และ อ.ทัพนันทน์ เอี่ยวพานทอง ผู้ช่วยคณบดี เป็น Coach ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำแผนธุรกิจ โดยโปรเจคที่ทีม Care U ได้นำเสนอและชนะใจกรรมการคือนวัตกรรมการจัดวางอาหารในตู้เย็นเพื่อสุขภาพ โดยทีมนำเสนอว่าเพียงเปลี่ยนตำแหน่งการวางอาหารเพื่อสุขภาพ ก็จะสามารถเพิ่มโอกาสที่จิตใต้สำนึกจะเลือกหยิบอาหารเพื่อสุขภาพมารับประทานมากยิ่งขึ้น

ทีม Care U

  1. Mr.Pornpipat Kitireanglarp (Gem) DDI, MSME Business School, Assumption University
  2. Mr.Rapeepan Yuenyong (Pee) DDI, MSME Business School, Assumption University
  3. Ms.Kornkamol Lumpeng (Ice) DDI, MSME Business School, Assumption University
  4. Mr.Chunnakan Sematut (Oak) SCII, Chulalongkorn School of Integrated Innovation
53
55

Recommended Posts