ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา DDI ทีม Giadina และทีม Zeri(Asclepius) ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการบ่มเพาะทางธุรกิจ HealthTech X จากทั้งหมด 25 ทีม

โดยนักศึกษา DDI ทั้ง 2 ทีมได้รับเงินลงทุน(Seed Funding) ทีมละ 500,000 บาท และทั้ง 25 ทีมจะเข้าร่วมงานเปิดตัวที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.30 น. ที่ CMO Studio ซอยนวลจันทร์ 56

Recommended Posts