Skip to content

ที่สุด...

best1
best2
best3-1
best4-1
best5-1

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

กำหนดทิศทางในแบบของคุณ

ผสมผสานและเลือกเรียนวิชาที่เป็นตัวเอง

บริหารธุรกิจ   |   กระบวนการคิดเชิงออกแบบ   |   นวัตกรรมดิจิทัล   |   ทักษะทางสังคม

บริหารธุรกิจ | กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
นวัตกรรมดิจิทัล | ทักษะทางสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คือหลักสูตรที่มีเป้าหมายให้นักศึกษาเป็น “ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต” โดยเรียนรู้จากนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ผ่านการฝึกฝนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการออกแบบ และ ด้านการพัฒนาบุคคลและองค์กร อีกทั้ง หลักสูตรนี้จะเน้นทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และโปรแกรมการฝึกงานของนักศึกษา ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงได้ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจจากการปฏิบัติจริง

เรียนบริหารธุรกิจแบบเปิดกว้าง
เลือกเรียนวิชาที่ตัวเองสนใจจากทุกคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

หลักสูตรเร่งรัด 3 ปี

หลักสูตรเร่งรัด 3 ปี เรียนสนุกทันสมัยกับรูปแบบการเรียนใหม่ๆ ทดลองเริ่มต้นธุรกิจตัวเองแบบ Sandbox Business เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความฝันในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ได้ก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาทดลองทำธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ทดสอบแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่คิดค้นในการทำธุรกิจ เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นสำหรับนักศึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจ ในสนามเด็กเล่นจะมีการเทพื้นทรายเพื่อไม่ให้เด็กๆ ต้องเจ็บตอนหกล้ม ดังนั้น ในการเริ่มทำธุรกิจก็เช่นกัน นักศึกษาไม่ต้องกลัวความล้มเหลว เพราะถึงจะล้มเหลว ก็ยังมีโค้ช (Mentor) และกลไกต่างๆ ของหลักสูตรที่ช่วยรองรับและนำทางให้นักศึกษาได้ก้าวหน้าต่อไป โดยเจ็บตัวน้อยที่สุด และยังสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของนักธุรกิจในบริษัทชั้นนำ

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของนักธุรกิจระดับประเทศ ที่มาเป็นโค้ชตัวจริงเก่งจริง เพื่อถ่ายทอดเคล็ดลับต่างๆที่ไม่สามารถหาได้จากตำราและหนังสือเรียนทั่วไป เช่น ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา และดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร จากสหพัฒน์ , ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ จาก True, ดร.ประพนธ์ รัตนชัยกานนท์ จากTrue Coffee รวมถึง ดร.แสงสุข พิทยานุกุล จาก Smooth-E

เรียนรู้สิ่งที่ต้องการ เน้นปฏิบัติจริง

รูปแบบการเรียนในหลักสูตร Design & Digital Innovation เป็นการเรียนแบบทีละวิชา (Block Teaching) ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าหลักสูตรทั่วไป ที่ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้และมุ่งเน้นการเรียนแต่ละวิชาได้อย่างเต็มที่ ทำให้เรียนรู้ได้ดีกว่ารูปแบบการเรียนอื่นๆ และเหมาะสำหรับการเรียนที่ให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการปฏิบัติมาบูรณาการร่วมกันและประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงในอนาคตได้

เปิดมุมมองจากนักศึกษา DDI

199925
199926
199924

เรียนจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริงในหลากหลายองค์ความรู้ เพื่อเลือกเส้นทางในการประกอบธุรกิจยุคดิจิทัล อาทิเช่น ผู้ประกอบการทางธุรกิจยุคดิจิทัล นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ และอาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย

ความสำคัญของ Soft Skills ในการทำงานยุคดิจิตอล

Soft Skills” ทักษะที่เด็กยุคใหม่ไม่มีไม่ได้ มาฟังประสบการณ์และแนวคิดจาก youtuber ชื่อดัง ศิษย์เก่าจากเอแบค พูดถึงความสำคัญของการมี soft skills เพื่อมาใช้ในการทำงาน

อะไรคือสิ่งสำคัญกับการทำธุรกิจในยุคนี้

ปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดในอนาคต ประสบการณ์ตรงและแนวคิดดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

DDI Online Open House Batch 2